La forja del ferro, a Catalunya, ve de lluny. Des del segle XI es té constància de la manera de forjar el ferro en el nostre país. Es va arribar a una tècnica molt depurada  a finals de segle XIX i començaments de XX. Només cal parar esment en les feines fetes en edificis emblemàtics de Barcelona durant el Modernisme. En aquells anys els manyans i metal·listes assoliren uns coneixements i un saber fer que són difícils d’igualar.

La forja del ferro artesanal és una de les nostres activitats. Unim la forma de treballar d’abans amb les màquines actuals aconseguint que les feines es vegin ben fetes com ho podrien estar les de l’època modernista posant molta cura en els acabats per tal de que els nostres clients s’identifiquin amb la feina realitzada.