En el nostre país hi ha moltes obres i edificis emblemàtics que cal que tinguin un manteniment ja que si no és el cas, es deterioren.

Estem preparats per rehabilitar i conservar treballs en metall i de qualsevol època. De fet, hem rehabilitat des de peces de l’edat mitjana fins a elements metàl·lics d’estil modernista que permeten fer-los un acurat examen sense veure’s les parts rehabilitades de les que no ho estan.